صابون گليسرين بزرگنمایی تصویر

صابون گليسرين

جزییات محصول

مرطوب کننده پوستهای خشک و حساس

جزییات بیشتر

کد بهداشت:'9881108927019458 

میزان گلیسرین موجود در این صابون چند برابر سایر صابونهای گلیسرینه می باشد و این مقدار گلیسرین رطوبت فراوانی برای پوست فراهم می نماید
اسانس موجود در این صابون به مقدار حداقل 0.7 درصد و از نوع بدون حساسیت Non Allergic است
این صابون به جهت کامل بودن فرمول ساخت از دوام زیادی برخوردار است به طوری که بیش از صابون های معمولی شویندگی دارد و زمان مصرف آن بسیار طولانی تر است

  • وزن 125 گرم

تولیدکننده‌ها