مسواک دندان مصنوعی بزرگنمایی تصویر

مسواک دندان مصنوعی

جزییات محصول

مسواک فوکس دندان مصنوعی 

جزییات بیشتر

کد بهداشت:203350210010
شکل منحصر بفرد الیاف مسواک به منظور تمییز کردن دندانهای مصنوعی
الیاف بلند تر مسواک جهت تمییز کردن سریع سطوح دندانهای مصنوعی
الیاف مخروطی شکل برای تمییز کردن برجستگیها و فرورفتگیهای صفحه دندان مصنوعی

تولیدکننده‌ها