برای تماس با بخش :


فروش:                    02636101666


خدمات پس از فروش: 02636101665


پشیبانی فنی:         02636101664


ارسال فکس:          02636101667


ایمیل های شرکت:


فروش: sales@kappusir.com

پشتیبانی: support@kappusir.com

روابط عمومی: shop@kappusir.com


آدرس: کیلومتر 27 جاده مخصوص کرج - بین رنگ سحر و تماد - شرکت صدف تجارت کار


تولیدکننده‌ها